2014 kertas kerja bola keranjang

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
2014 kertas kerja bola keranjang
Transcript
    KERTAS CADANGAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH DAERAH HILIR PERAK 2014 1. PENGENALAN Kertas kerja ini merupakan cadangan bagi aktiviti yang bakal dilaksanakan yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah rendah Daerah Hilir Perak. Program ini dijalankan adalah bertujuan untuk menyemarakkan lagi semangat kesukanan. Selain itu, aktiviti ini diharapkan dapat menyemaikan ciri-ciri sahsiah bersepadu, interaksi sosial yang positif dan juga dapat menonjolkan bakat yang terpendam dalam diri pelajar. Aktiviti ini juga digunakan sebagai landasan penting untuk membentuk semangat berpasukan di kalangan peserta-peserta. 2. OBJEKTIF 2.1. Menggalakkan pelajar bergiat secara aktif dalam kegiatan kokurikulum khususnya dalam bidang sukan bola keranjang. 2.2. Mengasah bakat pelajar dalam bidang kesukanan. 2.3. Melatih pelajar dalam bidang pengelolaan pertandingan bola keranjang. 2.4. Menggalakkan kerjasama dan mengeratkan silaturrahim di antara peserta yang terlibat dalam pertandingan ini. 3. TUJUAN Kejohanan ini dirancang agar dapat menggalakkan pelajar menceburkan diri secara aktif dalam bidang sukan khususnya bagi permainan bola keranjang. Selain itu juga, kejohanan ini dijalankan bagi memilih wakil pasukan bola keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Hilir Perak untuk bertanding dalam Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak Tahun 2014. 4. TEMA Pertandingan Bola Keranjang Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Hilir Perak 2014.    5. SASARAN  Pelajar-pelajar sekolah rendah Daerah Hilir Perak. 6. TARIKH 5.1 Tarikh Pertandingan :17 Mac hingga 19 Mac 2014 ( Isnin hingga Rabu ). 5.2 Tarikh Tutup Pendaftaran : Sebelum 10 Mac 2014 7. MASA PERTANDINGAN 17.3.2014 dan 18.3.2014 -2.00 pagi hingga 6.00 petang 19.3.2014 -1.00 pagi hingga 6.00 petang 8. TEMPAT Gelanggang bola keranjang SJK(C) Chong Min 9. ANJURAN Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak dan SJK(C) Chong Min 10. JAWATANKUASA INDUK PENASIHAT TUAN HAJI ZAINAL ABIDDIN BIN OSMAN Pegawai Pendidikan Daerah Hilir Perak PENGERUSI TUAN HAJI MOHAMAD SUHAIMI BIN MANSOR@HARUN Ketua Unit Pembangunan Kemanusiaan SETIAUSAHA ENCIK MOHD FAHMI BIN TAJUID Penolong PPD Kokurikulum   PENOLONG SETIAUSAHA 1 ENCIK ALIAS BIN SALI Penyelia Sukan PENOLONG SETIAUSAHA 2 ENCIK SUNGIP BIN MARKON Penyelia Sukan BENDAHARI ENCIK MUHAMMAD YUSUF BIN ZAKARIA Penyelia Kokurikulum    ANGGOTA JAWATANKUASA ENCIK LOH CHOON PENG Guru Besar SJK(C) Chong Min GURU BESAR SJK(C) BATU 12 ( K1 ) GURU BESAR SJK(C) SAN MIN 2 ( K3 ) GURU BESAR SJK(C) KEOW MIN ( K5 ) GURU BESAR SJK(C) PHOOI SENG ( K6 ) GURU BESAR SJK(C) SIN MIN ( K7 ) GURU BESAR SJK(C) HUA HSIA ( K8 ) 11. JAWATANKUASA PENGELOLA PENASIHAT ENCIK ZAINAL ABIDDIN BIN OSMAN Pegawai Pelajaran Daerah Hilir Perak PENGERUSI ENCIK LOH CHOON PENG Guru Besar SJK(C) Chong Min TIMBALAN PENGERUSI ENCIK ENG KOK LEONG Penolong Kanan Kokurikulum SJK(C) Chong Min NAIB PENGERUSI 1 ENCIK WANG TING HAN Penolong Kanan Pentadbiran  SJK(C) Chong Min   NAIB PENGERUSI 2 ENCIK KUAY ENG KIM Penolong Kanan Hak Ehwal Murid SJK(C) Chong Min SETIAUSAHA ENCIK SEE KOK WEE PENOLONG SETIAUSAHA ENCIK YAU CHOON KEAT BENDAHARI PUAN CHEAH YUET MEI    URUS SETIA DAN PENDAFTARAN PASUKAN ENCIK NG YEW CHEONG PUAN SHE CHENG WAN PUAN TAN SOON SIM PERSIAPAN DAN PENYELARASAN GELANGGANG/TEMPAT & PERALATAN PUAN NG SOOK MOOI CIK TAN LEI HEOK CIK ONG XIN YI ENCIK LIM SENG CHEW ENCIK MOHD RAMDAN BIN ALI NORDIN ENCIK MUHAMMAD NUR FADZLI BIN HAMZAH MINUMAN PERTANDINGAN PEGAWAI DAN PESERTA CIK TAN LAY HWA CIK LEE CHENG SONG PUAN TAN SHU HWA BUKU PROGRAM PUAN TAN KHAI WEI SIJIL & HADIAH/ CENDERAMATA CIK TEOH HOON SHIN PUAN LEE POH NEE STATISTIK & KEPUTUSAN PUAN ZUNAIDA BINTI ABDUL RAHIM PUAN TAN LAY KHIM PENGACARA MAJLIS PENUTUP PUAN LAM CHEW KAN KECEMASAN & PERUBATAN PUAN CHAN BEE HONG PUAN KANG YOOK LAN PUAN LEE YIP LENG PERASMIAN PENUTUP CIK CHEE CHEONG KUAN CIK CHEW LAI IM JAMUAN PERASMIAN PENUTUP PUAN TAN SWEE LUAN PUAN LEE LAI HAR PUAN TEH AI LIAN DOKUMENTASI DAN FOTOGRAFI ENCIK ROSTAM BIN MALEK ENCIK SEE KOK WEE    TEKNIK, PERTANDINGAN DAN KEPEGAWAIAN ENCIK KEONG CHUEN EWE PTPS Bola Keranjang MSS Daerah HIlir Perak COMISSIONER ENCIK YAU CHOON KEAT ENCIK SEE KOK WEE ENCIK NG YEW CHEONG OPERATOR 24 SECOND PUAN CHUAH BEE LENG PUAN CHONG YOON THYE PUAN PUNG PITT KIEN TIME KEEPER PUAN LEE WAN HAR PUAN SAIK SOW KIM PUAN SOON SOO LIAN SCORER PUAN WONG KAH YEE PUAN MOY KAR YIN CIK NG SHIAO KEEM PUAN TAN YEE TEE PUAN THEA AH NYAH PUAN WONG SIEW WAN PUAN TAN ING KIM PUAN YEAP KEOK HUA PAPAN SKOR PUAN WONG SIN KIEW PUAN CHEAH YUET MEI PUAN LOH FONG KUAN 12. TENTATIF / JADUAL PERTANDINGAN JADUAL PERTANDINGAN BOLA KERANJANG BAWAH 12 TAHUN MSSD HILIR PERAK 2014 Lelaki Perempuan LA Kelompok *PA Kelompok *LB Kelompok PB Kelompok LC Kelompok *PC Kelompok LD Kelompok *LE Kelompok
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x